Intelektinė nuosavybė

Svetainėse pateikiama medžiaga pavyzdžiui: vaizdo įrašai, kursai, pamokų planai, mokymo moduliai, nuotraukos, programinė įranga, tekstas, grafika, vaizdai, garso įrašai ir kita medžiaga, kurią pateikia Masteri arba kuri pateikiama Masteri vardu (bendrai vadinama “Turiniu”). Turinys gali priklausyti mums arba trečiosioms šalims.

Turinį saugo Lietuvos ir EU šalių įstatymai. Neteisėtas Turinio naudojimas gali pažeisti autorių teisių, prekių ženklų ir kitus įstatymus.

Lankytojai gali peržiūrėti visą viešai prieinamą Turinį savo asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Registruoti naudotojai, įsigiję kokį nors produktą ar paslaugą, gali atsisiųsti į savo kompiuterius ir peržiūrėti, bet kokį tokiame įsigytame produkte ar paslaugoje esantį Turinį savo asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Išskyrus tuos atvejus, kurie aiškiai išdėstyti iš karto dviejuose pirmesniuose sakiniuose, jūs neturite jokių kitų teisių į Turinį (išskyrus savo Registruoto naudotojo Turinį, kurį paskelbėte Interneto svetainėse) ir nenaudosite Turinio kitaip, nei leidžiama pagal šią Sutartį. Be išankstinio raštiško “Masteri” sutikimo neleidžiama naudoti kitaip. “Masteri” pasilieka visas teises, nuosavybės teises ir interesus, įskaitant visas intelektinės nuosavybės teises, susijusias su Turiniu. Privalote išsaugoti visus autorių teisių ir kitų nuosavybės teisių užrašus, esančius pirminiame Turinyje.

Negalite parduoti, perduoti, perleisti, licencijuoti, sublicencijuoti ar modifikuoti Turinio, atkurti, rodyti, viešai atlikti, kurti išvestinę versiją, platinti ar kitaip naudoti Turinį jokiais viešais ar komerciniais tikslais.

Naudoti ar skelbti Turinį bet kokioje kitoje interneto svetainėje, socialinės žiniasklaidos puslapyje ar kompiuterių tinklo aplinkoje ,bet kokiu tikslu yra aiškiai draudžiama.

Jei pažeidžiate bet kurią šios Sutarties dalį, jūsų leidimas pasiekti ir (arba) naudoti Turinį ir Svetaines automatiškai nustoja galioti, o jūs turite nedelsdami sunaikinti visas Turinio kopijas, kurias padarėte.

Svetainėse naudojami ir rodomi “Masteri” prekių ženklai, paslaugų ženklai ir logotipai (“Masteri” prekių ženklai – logotipai) yra registruoti ir neregistruoti “Masteri” prekių ar paslaugų ženklai.

Kiti Svetainėse esantys įmonių, produktų ir paslaugų pavadinimai gali būti kitiems asmenims priklausantys prekių ar paslaugų ženklai (“Trečiųjų šalių prekių ženklai” ir kartu su “Masteri” – “Prekių ženklai”).

Jokia Svetainių informacija neturėtų būti aiškinama kaip netiesiogiai, tiesiogiai ar kitaip suteikianti licenciją ar teisę naudoti Prekių ženklus be mūsų išankstinio raštiško leidimo, konkrečiai susijusio su kiekvienu tokiu naudojimu.

Draudžiama naudoti Prekių ženklus kaip nuorodą į bet kurią svetainę arba iš jos, nebent mes iš anksto raštu patvirtiname tokios nuorodos sukūrimą. Visa reputacija, sukurta naudojant “Masteri” Prekių ženklus, yra svarbi mums.


Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.